Αρχείο Νικόλαου Παπαρρόδου

Τίτλος

Αρχείο Νικόλαου Παπαρρόδου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikolaos Paparrodou Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Νικόλαος Παππαρόδου (Λαμία 1902-Αθήνα 1980;) ήταν στρατιωτικός. Πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία, στον πόλεμο του 1940-41 και στον εμφύλιο πόλεμο. Διετέλεσε, ανάμεσα σε άλλα, στρατιωτικός ακόλουθος της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτων, διοικητής Β΄ Σώματος Στρατού, και υπαρχηγός αναπληρωτής Αρχηγού ΓΕΣ. Από το 1965 ως το 1967 ήταν Αρχηγός του Στρατιωτικού Οίκου της Αυλής (ΣΟΑΜ). Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Ο.Π.Α.Π.. Υπήρξε πρωταθλητής σπάθης και μετείχε στην εθνική οπλομαχητική ομάδα. Μετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου (1936) και σε άλλους διεθνείς αγώνες. Επίσης ο Παπαρρόδου έγραψε στρατιωτικά βιβλία και μετέφρασε έργα ξένων λογοτεχνών. Το αρχείο του Νικολάου Παπαρρόδου αποτελείται από αλληλογραφία, πιστοποιητικά, χειρόγραφα τετράδια, έντυπα κ.ά. που αφορούν τη στρατιωτική σταδιοδρομία του και τη γυναίκα του Βούλα Παπαρρόδου (το γένος Ροντήρη). Το αρχείο χωρίζεται σε δύο ενότητες: Νικόλαος Παπαρρόδου και Βούλα Παπαρρόδου. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει αλληλογραφία, έντυπα, πιστοποιητικά και ποικίλο υλικό που αφορούν τη στρατιωτική σταδιοδρομία του Παπαρρόδου και προσωπικά, διάφορα μέλη της οικογένειας Παπαρρόδου και τον Ιωάννη Παπαρρόδου. Η δεύτερη περιλαμβάνει αλληλογραφία και ποικίλο υλικό της Βούλας Παπαρρόδου.

Θέματα

Ιστορία, Ελληνοϊταλικός Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 18:40:12

Μέγεθος

2 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά το καλοκαίρι του 1994. Η αλληλογραφία της περιόδου 1922-1947 προστέθηκε στο αρχείο τον Μάιο του 1999 με την ευγενική φροντίδα του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Μικρά Ασία
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1922 έως: 1984

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα