Πατριωτική Ένωσις

Τίτλος

Πατριωτική Ένωσις

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Patriotiki Enosis (National Union) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για βενιζελική οργάνωση, σκοπός της οποίας ήταν “η αδέλφωσις των Ελλήνων προς εξυπηρέτησιν της εμπολέμου πατρίδος”. Έδρα της Ενώσεως ήταν η Αθήνα. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία της Πατριωτικής Ενώσεως με υπουργεία (Εκκλησιαστικών, Εξωτερικών, Επισιτισμού και Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας), με την Επιτελική Υπηρεσία Στρατού, με δημάρχους, με γενικούς διοικητές (Θεσσαλονίκης, Χίου, Κρήτης, Σάμου, Κοζάνης και Φλώρινας), με διάφορες διοικητικές αρχές, με βιβλιοπώλες, με χαρτοπώλες, σχετικά με: την αποστολή εκδόσεων της Ενώσεως (πολιτικοί λόγοι, Χρυσή Βίβλος πεσόντων υπέρ πατρίδος κ.ά.) και λιθογραφικών εικόνων για τη διαφώτιση της κοινής γνώμης, την αποστολή ελληνικών σημαιών, καλτσών και περικνημίδων, φανελλών καθώς και τη διεξαγωγή εράνων για τους στρατιώτες κ.λπ. (1917-1918).

Θέματα

Ιστορία, Πολιτικές οργανώσεις, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:20:13

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δεν εξακριβώθηκε ο τρόπος πρόσκτησης, ίσως από αρχείο Ν. Αποστολόπουλου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1917 έως: 1918

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα