Αρχείο Αλέξανδρου Σκουζέ

Τίτλος

Αρχείο Αλέξανδρου Σκουζέ

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Alexandros Skouzes Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Αλέξανδρος Σκουζές (1853-1937), γιος του επιχειρηματία και τραπεζίτη Γεωργίου Σκουζέ, υπηρέτησε στη διπλωματική υπηρεσία από το 1872-1878 και ήταν γραμματέας του Θ. Δηλιγιάννη στο συνέδριο του Βερολίνου. Διετέλεσε πολλές φορές βουλευτής Αθηνών και υπουργός Εξωτερικών στις κυβερνήσεις Δηλιγιάννη (1895, 1902, 1904) και Θεοτόκη (1905). Παρουσίαση περιεχομένου: 1) Κρητικό ζήτημα (1896-1912): Αλληλογραφία με άγγλο και γάλλο πρεσβευτή (Edwin H.Egerton, A.Benzee), πρίγκιπα Γεώργιο κ.ά. περί Κρητικού ζητήματος (1896-1905). Υπόμνημα (δύο αντίτυπα στα γαλλικά) της Εκτελεστικής Επιτροπής (Βενιζέλος, Μυλογιάννης, Σκουλάς) προς τις Προστάτιδες Δυνάμεις (Μάιος 1910), Επίσημος Εφημερίς Κρητικής Πολιτείας και παραρτήματα Εφημερίδος Κυβερνήσεως εν Κρήτη (1906-1912), εφημερίδες και αποκόμματα (1908-1910). 2) Υπουργείο Εξωτερικών (1905-1908): -Επιστολές των Μ. Κοϊμτζόγλου, Δ. Καλαποθάκη, Γ. Μπαλτατζή, Λ. Κορομηλά, Α. Καρτάλη, Κλ. Ραγκαβή, Γ. Θεοτόκη και άλλων προς τον υπουργό Εξωτερικών Α. Σκουζέ (1905-1908). -Αντίγραφα τηλεγραφημάτων υπουργού (1905-1907). -Σημειώσεις περί Μακεδονικού αγώνα (1906-1908). 3) Ποικίλα: δύο επιστολές ξένων υπηκόων προς βασιλείς, επιστολή Dzico (;) προς Ελένη (1899), μετάφραση άρθρου περί ζητήματος Ευξείνου κ.ά.

Θέματα

Ιστορία, Κρητικό ζήτημα, Διπλωματικό σώμα

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 11:50:36

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά (;) 1994.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1896 έως: 1912

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα