Αρχείο Νικόλαου Μηλιώρη

Τίτλος

Αρχείο Νικόλαου Μηλιώρη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikolaos Milioris Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Στη συλλογή περιέχονται: Εγκύκλιοι και προσκλήσεις (δφες) Ύπατου Συμβουλίου του 33ου βαθμού, αποσπάσματα πρακτικών, ονομαστικοί κατάλογοι μελών, σημειώματα (1972-1980), "Εφημερίς του Τάγματος των Ελλήνων Ελευθέρων Τεκτόνων" (1975-1977). Ομιλίες και μελέτες για διάφορα θέματα τεκτονικού ενδιαφέροντος, "Επετηρίς ενεργών και παρέδρων μελών του Ύπατου Συμβουλίου του 33ου της Ελλάδος" (1872-1972), κανονισμοί, προσκλήσεις, ευχετήριες κάρτες, ανακοινώσεις, δίπλωμα Ν. Μηλιώρη.

Θέματα

Ιστορία, Ελληνικός τεκτονισμός

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 13:49:02

Μέγεθος

1 φάκελος RΒ

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993). Ειδικά για το αρχείο αυτό, ισχύει καθεστώς περιορισμένης πρόσβασης σύμφωνα με το νόμο περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 2472/1997.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1923 έως: 1980

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα