Αρχείο Χαράλαμπου Φούφα

Τίτλος

Αρχείο Χαράλαμπου Φούφα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Charalambos Foufas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο αντιναύαρχος Χαράλαμπος Φούφας (1909-;) κατατάχθηκε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1920. Εκπαιδεύτηκε στις σχολές Σημάτων (1928), Ναυτικού Πυροβολικού (1929), Τορπιλών (1937), στο Αγγλικό Σχολείο Α/Υ HMS και στο Κοινό Σχολείο Τακτικής του ΝΑΤΟ στη Μάλτα (1957). Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου πήγε στη Μέση Ανατολή. Υπηρέτησε σε πολλά πλοία και υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού. Μεταξύ άλλων ήταν αρχηγός της αποστολής που στάλθηκε στην Αγγλία το 1941 για την παραλαβή νέων τορπιλών, Αρχηγός Αιγαίου Πελάγους (1958-1959) και διοικητής της Σχολής Εθνικής Αμύνης (1964-1967). Περιεχόμενο του αρχείου: Κοινοποιήσεις διορισμών, ηθικών αμοιβών, πιστοποιητικά σπουδών, πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής πλοίων και υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού, αποσπάσματα μητρώου, ποικίλη αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, σημειώσεις κ.ά. που αφορούν τη σταδιοδρομία του αντιναύαρχου Χαράλαμπου Φούφα. Τα θέματα που καλύπτονται είναι κυρίως η υπηρεσιακή εξέλιξη και εκπαίδευσή του, η υπηρεσία του στη Μέση Ανατολή, η αποστολή του στην Αγγλία για την παραλαβή των νέων τορπιλών (1941). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ημερολόγιο τηλεγραφημάτων του αντιτορπιλικού «Πάνθηρ» που αφορά το κίνημα του 1935. Βλ. και το διάγραμμα ταξινόμησης του αρχείου στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A6%CE%9F%CE%A5%CE%A6%CE%91%CE%A3__%CE%A7%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%9B%CE%91%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A3.pdf.

Θέματα

Ιστορία, Στρατιωτική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Πολεμικό Ναυτικό, Κίνημα Πλαστήρα,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 22:38:58

Μέγεθος

2 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, Οκτώβριος 2003.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1912 έως: 1968

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα