Αρχείο Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Σωτηρίου Σοφιανοπούλου

Τίτλος

Αρχείο Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Σωτηρίου Σοφιανοπούλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Sotirios Sofianopoulos Maternity and Gynecological Clinic Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ένα βιβλίο εισαγωγής ασθενών όπου καταγράφεται η κίνηση της κλινικής. Τα πεδία του των εγγραφών είναι τα εξής: Αύξων αριθμός, Ονοματεπώνυμο, "Πατρίς" [τόπος γέννησης], Ηλικία, Ημ. εισόδου, Διάγνωσις, Θεραπεία/είδος εγχειρήσεως, Έκβασις, Ημ. εξόδου, Παρατηρήσεις. Επίσης, δηλώσεις εισοδήματος οικοδομής, της Σοφίας Σοφιανοπούλου, κ.ά.

Θέματα

Ιατρική, Γυναικολογία, Μαιευτική, Νοσηλευτικά ιδρύματα

Τελευταία τροποποίηση

2019-04-05 11:04:11

Μέγεθος

1 κατάστιχο

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Πάτρα 38.24444, 21.73444
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1909 έως: 1927

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα