Αρχείο Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός"

Τίτλος

Αρχείο Θεραπευτηρίου "Ευαγγελισμός"

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : "Evangelismos" Hospital Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Πρόκειται για τρεις δεμένους τόμους που περιλαμβάνουν σε μορφή φωτοαντιγράφων έγγραφα, χειρόγραφα, πίνακες, φωτογραφίες που αφορούν την ιστορία και την εξέλιξη του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και της κοινωνικής του υπηρεσίας: Κασσιανή Πανουτσοπούλου, Θεραπευτήριον «Ο Ευαγγελισμός», 1884-1984. Αθήνα, 1985. Κασσιανή Πανουτσοπούλου, Η κοινωνική υπηρεσία του θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» 1965-1985. Ιστορική εξέλιξη-σημερινή μορφή-μελλοντική οργάνωση, Α΄ τόμος. Αθήνα, 1986. Κασσιανή Πανουτσοπούλου, Η κοινωνική υπηρεσία του θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός» 1965-1985. «Εκπαίδευση-κοινωνικές έρευνες», Β΄ τόμος. Αθήνα, 1986.

Θέματα

Ιατρική, Ιατρική περίθαλψη, Νοσηλευτικά ιδρύματα

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-28 13:24:23

Μέγεθος

3 τόμοι φωτοαντιγράφων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Κασσιανή Πανουτσοπούλου

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του Λίνου Μπενάκη, τον Ιανουάριο του 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1985 έως: 1986

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα