Αρχείο Φιλικής Εταιρείας Νέων Πειραιώς

Τίτλος

Αρχείο Φιλικής Εταιρείας Νέων Πειραιώς

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Papers of Filiki Etairia of Piraeus Young People (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η Καίτη Καρακνάκη (το γένος Μπέρτου) δραστηριοποιήθηκε στην εκπαίδευση των κοριτσιών στον Πειραιά. Ήταν γραμματέας της Φιλικής Εταιρείας Νέων Πειραιώς την περίοδο 1933-1934. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 ήταν έφορος του Συνδέσμου Κυριών προς Προστασίαν της Εργάτιδος. Η Φιλική Εταιρεία Νέων Πειραιώς ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1932 με πρωτοβουλία επτά νέων, μεταξύ των οποίων, ο κληρικός Γεώργιος Πυρουνάκης. Σκοπός της Εταιρείας ήταν η αγωγή των νέων σύμφωνα με τα χριστιανικά ήθη. Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία δραστηριοποιούνταν στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα μέχρι το 1939 η Εταιρεία είχε ιδρύσει τέσσερα νυχτερινά σχολεία για τους εργαζόμενους νέους άνδρες και γυναίκες, δύο επαγγελματικές σχολές (κυριακάτικη, καθημερινή) και «Λαϊκό Πανεπιστήμιο». Η Εταιρεία διέθετε κατασκήνωση στο Πέραμα. Ανέπτυξε, επίσης πρωτοβουλία για την ίδρυση «Κοινού Γραφείου προβλημάτων της ζωής και των αναγκών των εργαζομένων μαθητών» με άλλες παρόμοιες οργανώσεις του Πειραιά. Μετά την Κατοχή ο πατέρας Πυρουνάκης συνέχισε τη δραστηριότητά του στην Ελευσίνα, όπου μετακόμισε, ιδρύοντας το 1952, στο όρος Πατέρας, την κατασκήνωση Χαρούμενα Παιδιά – Χαρούμενα Νιάτα, ως συνέχεια της Φιλικής Εταιρείας Νέων Πειραιώς. Ο Γεώργιος Πυρουνάκης (1910-1988) υποστήριξε τον «εκδημοκρατισμό» της Εκκλησίας, γεγονός που τον έφερε αντιμέτωπο με την Ιεραρχία και τιμωρήθηκε με «μικρό αφορισμό». Το αρχείο περιλαμβάνει: 1) Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας της Νυχτερινής Σχολής Αγίου Νικολάου – Αγίου Βασιλείου (1933-1934), μαθητολόγιο της ίδιας σχολής (;) καθώς και ένα έντυπο που αφορά την Α΄ επταετία της Φιλικής Εταιρείας. Νέων εν Πειραιεί (φωτοτυπία). 2) Έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρείας. 3) Έγγραφα της Καρακνάκη. 4) Ποικίλα, όπως Καταστατικόν του Συνδέσμου προς Προστασίαν των Ανηλίκων εν Πειραιεί (1920) κ.ά.

Θέματα

Εκπαίδευση, Σύνδεσμος Νέων εν Πειραίει, Νυχτερινά σχολεία,

Τελευταία τροποποίηση

2019-05-29 12:09:15

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της Μαρίας Καραντώνη, ανιψιάς από την πλευ- ρά της μητέρας της, της Καίτης Καρακνάκη.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Πειραιάς 37.94745, 23.63708
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1920 έως: 1983

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα