Αρχείο Εταιρείας Προτύπου Λυκείου (Πρακτικά Δ.Σ.)

Τίτλος

Αρχείο Εταιρείας Προτύπου Λυκείου (Πρακτικά Δ.Σ.)

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : The "Model Lyceum Society" Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ανώνυμος Εταιρία προς σύστασιν Προτύπου εν Αθήναις Γυμνασίου και αργότερα η εν Αθήναις Ανώνυμος Εταιρία του Προτύπου Λυκείου. Πρόκειται για τα “Πρακτικά της Συνελεύσεως των Εταίρων της του εν Αθήναις Προτύπου Λυκείου Ανωνύμου Εταιρίας” που καλύπτουν την περίοδο από 10/6/1884 έως 12/8/1886. Περιλαμβάνεται επίσης ονομαστικός κατάλογος (ένα φύλλο λυτό) των μετόχων με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας.

Θέματα

Εκπαίδευση

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-26 14:08:33

Μέγεθος

1 βιβλίο πρακτικών (33x22 εκ.)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά (30.000 δρχ.), Ιούλιος 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1884 έως: 1886

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα