Αρχείο Μάρκου Ματθαιάσσου

Τίτλος

Αρχείο Μάρκου Ματθαιάσσου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Markos Matthaiassos Papers

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο παρακολουθεί όλη την σταδιοδρομία του Μ. Ματθαιάσσου στην εκπαίδευση ως δασκάλου (1924-1938), επιθεωρητή δημοτικών σχολείων (1938-1957), γενικού επιθεωρητή στοιχειώδους εκπαίδευσης (1957-1964). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκθέσεις επιθεωρήσεων σχολείων και διδασκάλων στις περιοχές που υπηρέτησε ως επιθεωρητής: περιφέρεια Σιντικής (Σιδηρόκαστρο) 1938-1939, Λήμνου 1939-1944, Αλεξανδρούπολης 1945-1949, Λέσβου 1949-1957, Χανίων Κρήτης 1957-1961, Εύβοιας-Στερεάς Ελλάδας 1961-1964. Από τις ίδιες τοποθετήσεις προέρχονται επίσης αντίγραφα εγκυκλίων και εγγράφων (1938-1964), πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής, έγγραφα που αφορούν τη διαχείριση της Επιθεώρησης, δικαιολογητικά οδοιπορικών. Περιέχονται επίσης τεκμήρια που αφορούν τον κλάδο των επιθεωρητών, τα καθήκοντα και τις διεκδικήσεις τους, παιδαγωγικές μελέτες, υπομνήματα και ομιλίες. Περιλαμβάνονται επίσης βιογραφικά, διπλώματα, έγγραφα που αφορούν την υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξή του (1924-1964), οικονομικά και φορολογικά του ίδιου και της δασκάλας συζύγου του Αγγελικής Αλεξάνδρου. Για αναλυτική περιγραφή βλ. http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%98%CE%91%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%A3%CE%9F%CE%A3__%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9A%CE%9F%CE%A3.pdf

Θέματα

Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Εμφύλιος Πόλεμος (1946-1949), Παιδοπόλεις

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-31 14:37:25

Μέγεθος

8 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Μάρκος Ματθαιάσσος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά της κόρης του Αργυρώς Ματθαιάσσου.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1921 έως: 1976

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα