Αρχείο Γερμανού, Μητροπολίτη Ηλείας

Τίτλος

Αρχείο Γερμανού, Μητροπολίτη Ηλείας

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Germanos, Metropolitan of Ileia, Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το τμήμα του αρχείου που αφορά τον Γερμανό περιέχει υπηρεσιακή και προσωπική αλληλογραφία, υπηρεσιακά έγγραφα, δημοσιεύματα κ.ά. σχετικά με το ποιμαντικό και συγγραφικό έργο του. Ειδικότερα το αρχείο περιλαμβάνει: i) Δικαστικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα για την εκμετάλλευση δασικής περιοχής και εγκυκλίους από την περίοδο που ήταν μητροπολίτης Ναυπακτίας - Ευρυτανίας (1914-1944). ii) Υπηρεσιακή αλληλογραφία με δημόσιους φορείς ως μητροπολίτης Ηλείας (υπουργεία, νομαρχία Ηλείας, δήμους, στρατιωτικές αρχές, μητροπόλεις κ.ά.) και προσωπική με ιεράρχες, καθηγητές της Θεολογικής Σχολής κ.ά.(1946-1967). iii) Εσωτερικές λειτουργίες της μητρόπολης Ηλείας: αναφορές και εκθέσεις ιερωμένων, και εγκύκλιοι προς αυτούς, αναθέσεις πνευματικής πατρότητας, ανακρίσεις κατά ιερωμένων, αιτήσεις εγγραφής στον Εθνικό Λούρδειο Παιδικό Σταθμό (στον Πύργο), έγγραφα που αφορούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το κατώτερο εκκλησιαστικό φροντιστήριο της Σκαφιδιάς, προγράμματα εκκλησιασμών και κατηχήσεων κ.ά. (1894-1967). iv) Προσωπική αλληλογραφία με ιερωμένους για τις “Σταγόνες αγάπης” και με ομογενείς της Αμερικής για την προώθηση του φυλλαδίου του “Χριστιανική οικογένεια” (1956-1960). v) Χειρόγραφα κειμένων, εορταστικών μηνυμάτων και λόγων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες (1945-1966). vi) Ποικίλα προσωπικά (1936-1975). vii) Aλληλογραφία Ιεράς Συνόδου με τη μητρόπολη Ηλείας, που αφορά τις μεταξύ τους σχέσεις, την “Αποστολική Διακονία”, την “Επιτροπή αλληλοβοηθείας και σχέσεων μετά ξένων εκκλησιών”, την “Επιτροπή μεταρρυθμίσεως καταστατικού χάρτου εκκλησίας” (1945-1964). viii) Φύλλα εφημερίδων Αθήνας, Ηλείας, Ζακύνθου και Αμερικής που αφορούν τον Γερμανό και τον Κωνσταντακόπουλο (1946-1948). Το τμήμα που αφορά την οικογένεια Γκούμα περιλαμβάνει κυρίως δικογραφίες του Παναγή Γκούμα (1885-1948). Μικρό μέρος του υλικού (αποδείξεις και συμβολαιογραφικά έγγραφα) αφορά άλλα μέλη της οικογένειας. Το τμήμα που αφορά τον Κωνσταντακόπουλο περιέχει δικογραφίες, “δικαιολογητικά απολογισμού διαθέσεως” του συγγράμματός του, προσωπική αλληλογραφία καθώς και φοιτητικά τετράδια του γιού του Κωνσταντίνου (1927-1962). Το αρχείο περιέχει ακόμα υλικό για τον Παναγή Γκούμα, διάφορα μέλη της οικογένειας Γκούμα και τον γιο του Κωνσταντακόπουλου, Κωνσταντίνο.

Θέματα

Εκκλησία

Τελευταία τροποποίηση

2019-03-21 10:14:39

Μέγεθος

5 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Το αρχείο αγοράστηκε από το Ε.Λ.Ι.Α. τον Σεπτέμβριο του 1997.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ηλεία 37.75, 21.58333
Ναυπακτία
Ευρυτανία 39, 21.66667
Αμερική
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1885 έως: 1975

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα