Αρχείο Δημήτριου Κακισόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Δημήτριου Κακισόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Kakisopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό που αφορά τον πολιτικό μηχανικό Δημήτριο Κακισόπουλο: Σημειώσεις μαθημάτων από τη φοίτησή του στο Πολυτεχνείο (1940-1946), αρχιτεκτονικά σχέδια οικοδομών και του «Στρατοπέδου πολιτικών φυγάδων Λαυρίου», διαφημιστικό υλικό, οικοδομικούς κανονισμούς (1940-1973). Επίσης περιλαμβάνεται υλικό που αφορά τον ανθυπομοίραρχο χωροφυλακής, Γεώργιο Καρακούκα και τη σύζυγό του, Ευφροσύνη Καρακούκα, υπάλληλο της Εθνικής Τράπεζας: Πιστοποιητικά (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήρια), οικονομικά έγγραφα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αλληλογραφία με τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Συνταξιούχων ΕΤΕ και αποδείξεις πληρωμής δανείου προς τον Συνεταιρισμό (1967-1986). φυλλάδια συντάξεων, φωτογραφίες, ποικίλο υλικό και έντυπα θρησκευτικού περιεχομένου (1859-1934).

Θέματα

Αρχιτεκτονική

Τελευταία τροποποίηση

2015-10-30 08:22:02

Μέγεθος

3 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά του αδελφού του, Κώστα Κακισόπουλου, τον Ιούνιο του 2001

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1859 έως: 1986

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα