Αρχείο Σπυρίδωνος Μαρινάτου

Τίτλος

Αρχείο Σπυρίδωνος Μαρινάτου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Spyridon Marinatos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Υπηρεσιακή αλληλογραφία του αρχαιολόγου Σπυρίδωνος Μαρινάτου, εφόρου στην Θ΄ Αρχαιολογική περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο) και διευθυντή Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων. Η αλληλογραφία αναφέρεται κυρίως σε προαγωγές, επιστημονικές άδειες και διάφορα οικονομικά ζητήματα των υπηρεσιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επιστολή του (11 Ιουλίου 1935) προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τις φήμες που τον ήθελαν ευνοϊκά διακείμενο στο κίνημα του Μαρτίου 1935.

Θέματα

Αρχαιολογία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 21:06:41

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ηράκλειο 35.32787, 25.14341
Κρήτη 35.15585, 24.89502
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1925 έως: 1944

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα