Μουσική Βιβλιοθήκη (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Μουσική Βιβλιοθήκη (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Διεύθυνση Αρχείου ΕΡΤ ΑΕ

Περιγραφή

Greek : Διαθέτει 2.734 ψηφιακά τεκμήρια που περιλαμβάνουν τίτλους έργων -παρτιτούρες, πάρτες-. Πρόκειται για έντυπες εκδόσεις και χειρόγραφα μουσικών έργων των τελών του 19ου αιώνα έως σήμερα.

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-10 01:38:23

Μέγεθος

2.734 ψηφιακά τεκμήρια

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ψηιφιακές Συλλογές Αρχείου ΕΡΤ

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Μουσική Βιβλιοθήκη

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Διεύθυνση Αρχείου ΕΡΤ ΑΕ

Διεύθυνση: Μεσογείων 432

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Αγία Παρασκευή

Χώρα

Ελλάδα