Αρχείο ΕΡΤ

Τίτλος

Αρχείο ΕΡΤ

Φορέας

Διεύθυνση Αρχείου ΕΡΤ ΑΕ

Εναλλακτικός Τίτλος

English : ERT Archive (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Η ΕΡΤ ξεκίνησε από το 2008 την καταγραφή, διάσωση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του οπτικοακουστικού της αρχείου. Παράλληλα, για τη σωστή διατήρηση αυτού του θησαυρού δημιούργησε μία διεθνών προδιαγραφών αρχειοθήκη 1.200 τ.μ., που βρίσκεται στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Αυτός ο εθνικός πολιτιστικός πλούτος, που αποτιμάται σε ανεκτίμητης ιστορικής αξίας οπτικοακουστικά αρχεία από τις αρχές του 20ου αιώνα, διακρίνεται στα εξής επιμέρους Αρχεία: Ταινιοθήκη Τηλεόρασης Αρχείο Ειδήσεων Τηλεόρασης Αθλητικό Αρχείο Τηλεόρασης Αρχείο Ειδήσεων Ραδιοφώνου Αθλητικό Αρχείο Ραδιοφώνου Θεατρική Βιβλιοθήκη Ραδιοφώνου Δισκοθήκη–Ταινιοθήκη Ραδιοφώνου Μουσική Βιβλιοθήκη Φωτογραφικό Αρχείο Η αξία αυτού του έργου είναι ανεκτίμητη. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ περιέχει περίπου το 70% του συνόλου του ελληνικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Τελευταία τροποποίηση

2020-08-08 13:54:34

Μέγεθος

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο τηλεοπτικού προγράμματος

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Επίκαιρα – Ειδησεογραφικό Υλικό Τηλεόρασης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αθλητικό Αρχείο Τηλεόρασης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Ραδιοφώνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Θεατρική Βιβλιοθήκη Ραδιοφώνου

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Δελτία ειδήσεων (ψηφιακή συλλογή)

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Μουσική Βιβλιοθήκη

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Φωτογραφικό Αρχείο ΕΡΤ

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Κοινοβουλευτικό Αρχείο Τηλεόρασης

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή αντικειμένων Μουσείου ΕΡΤ