Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων (ψηφιακή συλλογή)

Τίτλος

Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων (ψηφιακή συλλογή)

Φορέας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Rare Books Collection (digital collection) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ψηφιοποιημένα σπάνια βιβλία που ανήκουν στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

Θέματα

Ιστορία, Λεξικά, Λογοτεχνία, Φιλολογία, Ιατρική, Εκπαίδευση, Γεωργία, Φιλοσοφία, Οικονομία,

Μέγεθος

περίπου 150 τίτλοι βιβλίων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Λατινικά

Γερμανικά

Αγγλικά

Ιταλικά

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Τουρκικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Σχήμα μεταδεδομένων

Dublin Core του "Πανεπιστημίου Ιωαννίνων"

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Υπάρχει δυνατότητα μόνο ψηφιακής θέασης της συλλογής online.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ήπειρος 39.23651, 20.71472

Aνήκει/ είναι μέρος της : Ηπειρομνήμων

Ψηφιοποιημένη εκδοχή μέρους της φυσικής : Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/handle/123456789/6

OAI αναγνωριστικό

http://pc3. lib.uoi.gr:8080/oai/request?verb=Identify