Συλλογή επίπλων γραφείου του Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου

Τίτλος

Συλλογή επίπλων γραφείου του Ιωάννη Ν. Θεοδωρακόπουλου

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΕΦ)

Περιγραφή

Greek : 2 (δύο) γραφεία και 1 (μία) καρέκλα γραφείου που χρησιμοποιούσε ο φιλόσοφος, καθηγητής των πανεπιστημίων κατά σειρά ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και Πάντειο, και ιδρυτής του ΚΕΕΦ, Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος. Αναπαλαιώθηκαν και βρίσκονται στη βιβλιοθήκη και τα γραφεία του ΚΕΕΦ.

Τελευταία τροποποίηση

2015-07-15 21:32:06

Μέγεθος

2 ξύλινα γραφεία 1,5 x 0,80 μ. και 1 ξύλινη καρέκλα γραφείου

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : έπιπλα

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

ξύλο

δέρμα

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 2013 έως: 2013

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Τα πλήρη δικαιώματα ανήκουν στην Ακαδημία Αθηνών

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτόπια θέαση και δυνατότητα φωτογράφισης

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1971 έως: 1981

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Επιτόπιας θέασης