Συλλογή μικροταινιών από τα Archives Nationales

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από τα Archives Nationales

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collection from the Archives Nationales (Διεθνής)

Περιγραφή

French : Archives Prives Papiers Fr. Guizot- 1841-1847, τόμοι 2 Serie B (Affaires Etrangères) Série B1 (Correspondance Consulaire) Coron, B1 1757-1787, τόμοι 3 Métélin, B1 1737-1778, φάκελος 1 Modon, B1 1726-1740, φάκελος 1 Naxie, B1 1699-1778, φάκελος 1 Série F (Administration Générale de la France) Série F7 (Police Générale. Grecs et philhellènes)- 1821-1829, φάκελοι 4 Série F15 (Hospices et secours)- 1822-1829, φάκελος 1

Θέματα

Πολιτική ιστορία, Διπλωματία, Ανατολικό ζήτημα,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 18:23:38

Μέγεθος

Γλώσσα

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Τα δικαιώματα ανήκουν στα Archives Nationales

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1699 έως: 1847

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχειακές συλλογές Γαλλίας

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).