Συλλογή μικροταινιών από τα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από τα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collection from the Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris (Διεθνής)

Περιγραφή

French : Correspondance Consulaire et Commerciale (C.C.C.)- Coron 1792-1825, φάκελος 1 Janina 1800-1814, φάκελοι 8 La Canée 1852-1901, φάκελοι 4 Patras 1717-1825, 1833-1868, 1877-1907, φάκελοι 7 Syra 1828-1852, 1882-1883, 1888-1901, φάκελοι 5 Zante 1808-1832, 1853-1859, φάκελοι 4 Correspondance Politique (C.P.)- Grèce 1707-1822, 1823-1895, φάκελοι 134 Turquie 1784-1792, 1821-1848, 1878-1896, φάκελοι 385 Correspondance Politique des Consuls (C.P.C.)- Grèce, Syra 1848-1859, φάκελος 1 Turquie, Andrinople 1860-1895, φάκελοι 6 Turquie, Consulats Divers 1830-1840, φάκελοι 12 Turquie, La Canée 1841-1896, φάκελοι 20 Turquie, Philippopoli 1857-1895, φάκελοι 7 Guerre 1914-1918 Dossiers Economiques et Financiers. Affaires financières des etats étrangers, Grèce 1914-1918, φάκελοι 10 Dossiers Géographiques Nationaux, Balkans, Grèce 1914-1918, φάκελοι 78 Nouvelle Série (Correspondance Politique et Commerciale) (N.S.) Bulgarie (conflit gréco- bulgare) 1906-1907, φάκελοι 2 Crète 1897-1898, φάκελοι 28 Grèce 1896-1918, φάκελοι 52 Turquie 1897-1914, φάκελοι 26 Papiers d' Agents Billy 1916-1925, φάκελοι 8 Bourgeois 1915-1917, 1919-1924, φάκελοι 4 Desages 1768-1855, φάκελοι 26 Gabriac 1873-1876, φάκελοι 5 Hanotaux 1897-1898, φάκελοι 2 Lagrené 1825, 1834-1843, φάκελος 1 Ormesson 1889-1893, 1896-1899, φάκελοι 2 Pichon 1902-1913, φάκελος 1 Ring 1874-1899, φάκελος 1 Saillard 1856-1857, φάκελος 1 Thouvenel 1848-1862, φάκελοι 9 Vase St. Quen 1815-1835, φάκελος 1 Serie Z (Europe 1918-1940) Grèce 1918-1940, φάκελοι 247

Θέματα

Πολιτική ιστορία, Διπλωματία, Ανατολικό ζήτημα, Ελληνική Επανάσταση, Οθωμανική Αυτοκρατορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 18:25:28

Μέγεθος

Γλώσσα

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Ministère des Affaires étrangères et du Développement international

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1966 έως: σήμερα

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Τα δικαιώματα ανήκουν στα Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Paris

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχειακές συλλογές Γαλλίας

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).