Συλλογή μικροταινιών από The National Archives (UK)

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από The National Archives (UK)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm Collection from The National Archives (UK) (Διεθνής)

Περιγραφή

English : Colonial Office (C.O.) Correspondence with the colonies, entry books and registers of correspondence. Ionian Islands, Original Correspondence, C.O. 136- 1813-1836, 1844, 1858-1859, φάκελοι 200 Foreign Office (F.O.) Confidential Print Numerical Series (Greece, Turkey), F.O. 881- 1825, 1846, 1881, 1897, φάκελοι 6 South-East Europe, F.O. 421- 1841-1844, 1866-1868, 1895-1912, φάκελοι 50 Southern Europe, F.O. 434- 1934-1941, φάκελοι 9 Turkey, F.O. 424- 1868-1869, φάκελος 1 Embassies, Legations, Consulates, etc Consulate and Legation, Greece (formely Ottoman Empire): General Correspondence, F.O. 286- 1813-1905, 1923-1929, φάκελοι 134 Embassy and Consulates, Turkey (formely Ottoman Empire): General Correspondence, F.O. 195- 1830-1912, φάκελοι 67 Embassy and Consulates, Turkey (formely Ottoman Empire): Miscellanea, F.O. 198- 1832, 1845-1855, 1854-1869, φάκελοι 5 General Correspondence from Political and Other Departments General Correspondence before 1906, Greece, F.O. 32- 1827-1905, φάκελοι 683 General Correspondence before 1906, Ottoman Empire, F.O. 78- 1819-1833, 1837-1905, φάκελοι 250 General Correspondence from 1906-1966, F.O. 371- 1906-1925, 1929-1932, 1940-1949, φάκελοι 1.250 Indexes to General Correspondence (Printed Series), F.O. 409- 1920-1940, φάκελοι 80 Registers of General Correspondence, F.O. 566- 1817-1905, φάκελοι 23 Registers (Library Series) and Indexes of General Correspondence, Microfilm Copies, F.O. 605- 1810-1890, φάκελοι 67 Supplement to General Correspondence before 1906, F.O. 97- 1826-1837, 1843, 1863-1864, 1866-1867, φάκελοι 9 Library, Research Department and Research and Library Department General Correspondence from 1906, F.O. 370- 1939, φάκελος 1 Private Office and Private Papers Stratford Canning Papers, F.O. 352 - 1824-1833, 1847-1849, φάκελοι 67 Various Minister's and Officials' Papers, F.O. 800- 1824-1827, 1893-1896, φάκελοι 4 Records of Statutory and Administrative Departments Commercial and Sanitary Department: General Correspondence from 1906, F.O. 368- 1906-1919, φάκελοι 40 Consular Department: General Correspondence from 1906, F.O. 369- 1906-1923, 1926-1936, φάκελοι 45 Special Operations Executive (S.O.E.) Africa and Middle East Group, HS 3- 1940-1945, φάκελοι 31 Balkans, HS 5- 1939-1946, φάκελοι 383 Eastern Europe, HS 4- 1944-1945, φάκελοι 3 Histories and War Diaries, HS 7- 1940-1947, φάκελοι 6 Ministry of Economic Warfare, Special Operations Executive and successors: Headquarters, HS 8- 1945, φάκελος 1 Western Europe, HS 6- 1941-1945, φάκελος 1 War Office (W.O.) Records of the Armed Forces from commands, headquarters, regiments and corps Allied Forces Mediterranean Theatre: Military Headquarters Papers, Second World War, W.O. 204- 1943-1945, φάκελοι 22

Θέματα

Ιστορία, Διπλωματία, Εμπόριο, Πόλεμος, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Ανατολικό ζήτημα,

Τελευταία τροποποίηση

2019-08-08 14:20:15

Μέγεθος

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

The National Archives (UK)

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

The National Archives (UK)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1966 έως: σήμερα

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Τα δικαιώματα ανήκουν στα National Archilves (UK)

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Βαλκάνια
Μέση Ανατολή
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1813 έως: 1945

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).