Συλλογή μικροταινιών του Αρχείου Γ. Λαΐου

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών του Αρχείου Γ. Λαΐου

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collection from the G. Laios Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Έγγραφα διάφορα, κυρίως από αυστριακά, ουγγρικά και ελληνικά αρχεία σχετικά με την οικογένεια Σίνα: Ποικίλα (1645, 1760, 1783, 1759, 1787, 1789, 1793, 1796-1801, 1821, 1824, 1826-1827, 1829, 1832, 1837, 1839, 1840, 1842-1876, 1883, 1887, 1892), Sina, Anastasia (1855, 1857), Sina, Georg (1838-1841, 1846, 1853), Sina, Johann (ά.έ.), Sina, Simon (1856), Sina, Simon Georg (1768-1811, 1818), Ypsilantis, Gregor (1867-1871)

Θέματα

Ιστορία, Οικονομία,

Τελευταία τροποποίηση

2019-08-09 09:22:06

Μέγεθος

59 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Γ. Λάιος

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1950 έως: 1950

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Πρόκειται για ποικίλο υλικό που συνέλεξε ο Γεώργιος Λάιος κατά την ερευνητική του δραστηριότητα από διάφορα κρατικά και ιδιωτικά αρχεία του εξωτερικού, κυρίως της Αυστρίας.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Για μέρος τουλάχιστον της φυσικής συλλογής ο φορέας δεν γνωρίζει το δικαιούχο των δικαιωμάτων.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται με μόνη αναφορά «επιφύλαξη παντός δικαιώματος» (all rights reserved).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Τουρκία 39, 35
Αυστρία 48.33333, 15.41667
Ουγγαρία 47, 20
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1645 έως: 1892

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).