Συλλογή μικροταινιών από τα Αρχεία Ιωάννη Κωλέττη

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από τα Αρχεία Ιωάννη Κωλέττη

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collection from the Ioannis Kolettis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιέχονται τα τμήματα του Αρχείου Ιωάννη Κωλέττη: A΄, Ιδρύματος Βαρώνου Μιχ. Τοσίτσα (1788-1845)/ B΄, Συλλογής Γιάννη Βλαχογιάννη Γ.Α.Κ. (1821-1832) / Γ΄, Αρχείου Δ. Χατζίσκου (1824-1847)

Θέματα

Ιστορία, Οικονομία, Πολιτική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 18:26:22

Μέγεθος

201 φάκελοι καταχωρισμένοι σε τρία τμήματα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στον φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Έχει τα πλήρη δικαιώματα επί μέρους των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Γαλλία 46, 2
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1788 έως: 1847

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ιωάννη Κωλέττη

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο οπλαρχηγού Δημητρίου Χατζίσκου

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).