Συλλογή μικροταινιών από το Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA)

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από το Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collection from the Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Gesandtschafts - Archiv Piraus - Athen- 1828-1912, δεσμίδες 4 Staatskanzelei Diplomatische Korrespondenz Griechenland, Berichte- 1834-1860, φάκελοι 1 Griechenland, Weisungen- 1834-1860, φάκελος 1 Hofkorrespondenz- 1832-1846, φάκελος 1 Politisches Archiv Griechenland, Berichte, Veisungen, Varia- 1848-1917, κουτιά 51 Griechenland, Protokolle- 1853-1917, τόμοι 16 Griechenland, Varia- 1806, 1814-1815, 1819-1830, 1832-1833, 1840-1841, 1844, 1847-1860, φάκελοι 6

Θέματα

Νεότερη ελληνική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-24 15:04:14

Μέγεθος

4 δεσμίδες, 76 φάκελοι

Γλώσσα

Γερμανικά

Γαλλικά

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Österreichisches Staatsarchiv

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Österreichisches Staatsarchiv

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1964 έως: σήμερα

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στον φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Η φυσική συλλογή ανήκει στο Österreichisches Staatsarchiv

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Βαλκάνια
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1828 έως: 1912

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή μικροταινιών Gesandtschafts-Archiv

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Συλλογή μικροταινιών Staatskanzelei

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).