Συλλογή μικροταινιών από το Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας

Τίτλος

Συλλογή μικροταινιών από το Αρχείο της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Microfilm collection from the Greek Community of Alexandria (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιλαμβάνονται: 1) Άδειες ταφής- 1857-1901 2) Έγγραφα- 1840(;) -1950 3) Έντυπα- 1854-1946 4) Ημερήσιες διατάξεις και Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Κοινοτικής Επιτροπής- 1843-1935 5) Πρακτικά εφορειών κοινοτικών ιδρυμάτων- 1878-1959

Θέματα

Νεότερη ελληνική ιστορία, Ελληνισμός της διασποράς,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-24 15:03:26

Μέγεθος

86 κατάστιχα, 134 φάκελοι, 35 φυλλάδια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

μικροταινία

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1979 έως: 1980

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Η συλλογή φωτογραφήθηκε στην Αλεξάνδρεια. Στη συνέχεια το φυσικό αρχείο δωρήθηκε από την Ελληνική Κοινότητα στο ΕΛΙΑ όπου και απόκειται.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στον φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής. Η πρωτότυπη συλλογή ανήκει στο ΕΛΙΑ

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Αίγυπτος 27, 30
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1840 έως: 1946

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).