Συλλογή James Skeene of Rubislaw

Τίτλος

Συλλογή James Skeene of Rubislaw

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : James Skeene of Rubislaw Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ταξιδιωτικά ημερολόγια: Diaries of James Skeene of Rubislaw 1) Greece 28.3.1838-13.10.1839 2) Greece 1.10.1839-30.5.1843 3) Greece 17.10.1843-21.6.1845

Θέματα

Λογοτεχνία, Περιηγητισμός, Νεότερη ελληνική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-17 22:13:27

Μέγεθος

3 κώδικες από 1125, 959 και 1055 σελίδες

Γλώσσα

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφοι κώδικες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

CD/DVD

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1971 έως: 1971

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1838 έως: 1845

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης της συλλογής μόνο μέσω ψηφιακού αναγνωστηρίου που βρίσκεται στο χώρο της συλλογής.