Συλλογή Νίκου Καζαντζάκη

Τίτλος

Συλλογή Νίκου Καζαντζάκη

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Nikos Kazantzakis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Περιλαμβάνεται το έργο "Ταξιδεύοντας: Αγγλία"

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία,

Τελευταία τροποποίηση

2015-07-28 22:15:15

Μέγεθος

189 χειρόγραφες σελίδες, 12 δακτυλογραφημένες, 5 έντυπα φύλλα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Σταμ. Διαμαντάρας

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1981 έως: 1981

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

H συλλογή διατίθεται με μόνη αναφορά «επιφύλαξη παντός δικαιώματος» (all rights reserved).

Τόπος Συντεταγμένες
Μεγάλη Βρετανία
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1939 έως: 1941

Έχει ψηφιοποιημένη εκδοχή : Αρχείο Νίκου Καζαντζάκη (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site).