Συλλογή S.P. Cosmin (Σπυρίδωνος Φωκά-Κοσμετάτου)

Τίτλος

Συλλογή S.P. Cosmin (Σπυρίδωνος Φωκά-Κοσμετάτου)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEINE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : S.P. Cosmin Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το βιβλίο "Dossiers secrets de la Triple Entente, Grece, 1914-22", Paris 1922, με προσθήκες και επιπλέον 23 φωτογραφίες

Θέματα

Νεότερη ελληνική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 15:51:01

Μέγεθος

1 βιβλίο έντυπο, 21 δακτυλόγραφες και χειρόγραφες σελίδες, 23 φωτογραφίες

Γλώσσα

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : έντυπα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Σπυρίδων Φωκάς- Κοσμετάτος

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1975 έως: 1975

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η συλλογή είναι εκτός προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1969 έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση).