Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν

Τίτλος

Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Heinrich Schliemann Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Ερρίκος Σλήμαν (1822-1890), ένας Γερμανός επιχειρηματίας, είναι περισσότερο γνωστός για τις ανασκαφές που πραγματοποίησε στην Τροία, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα. Μετά από μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο εμπόριο (στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται εμπόριο σκόνης χρυσού και βαφής υφασμάτων), αποσύρθηκε το 1858 έχοντας αποκτήσει μεγάλη περιουσία.Αφού χώρισε την πρώτη σύζυγό του Ekaterina, νυμφεύθηκε τη Σοφία Εγγαστρωμένου το 1869, η οποία έγινε η σύντροφός του στις ανασκαφές. Ο Σλήμαν θεωρείται ο άνθρωπος που ανακάλυψε την προϊστορική Ελλάδα. Το Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν περιλαμβάνει ημερολόγια, αλληλογραφία, χειρόγραφα, προσωπικά έγγραφα, φωτογραφίες, οικονομικά έγγραφα και καταλόγους, βιβλία εξόδων, λευκώματα, αποκόμματα εφημερίδων και δευτερεύον υλικό. Το Αρχείο περιλαμβάνει και δύο ακόμη επιπρόσθετες συλλογές εγγράφων: το Αρχείο Σοφίας Σλήμαν και το Αρχείο της οικογένειας Σλήμαν.

English : Heinrich Schliemann (1822-1890), a German businessman, is best known for his excavations at Troy, Mycenae, and Tiryns. After a successful career in trade (including gold dust and indigo dye), he retired as a wealthy man in 1858, to pursue a life in archaeology. After divorcing his first wife Ekaterina, he married Sophia Engastromenou in 1869, who became his life-long partner in his excavations. Schliemann is considered to be the modern discoverer of prehistoric Greece. The Heinrich Schliemann Papers contain diaries, correspondence, manuscripts, personal documents, photographs, economic documents and registers, expenditure books, scrapbooks, newspaper clippings and secondary material. In addition to the Heinrich Schliemann Papers are two adjunct collections of papers: the Sophia Schliemann Papers and the Heinrich Schliemann Family Papers.

Θέματα

Προϊστορική αρχαιολογία, Ανασκαφές, Προσωπογραφία, Οικογένειες, Νεότερη ιστορία, Ιστορική έρευνα, Αρχεία, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιος βίος, Επιστολές, Εμπόριο, Κοινωνική ιστορία, Οικονομική ιστορία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Τύπος, Τοπικός τύπος, Τοπική ιστορία, Αρχιτεκτονική, Τέχνη, Δικαιοπρακτικά έγγραφα, Ταξίδια,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 00:48:20

Μέγεθος

14.5 μέτρα

Γλώσσα

Αγγλικά

Αραβικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ελληνικά, Αρχαία (έως 1453)

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Ισπανικά

Ιταλικά

Ρώσικα

Τουρκικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : σκίτσα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο : βιβλία

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Ακίνητη Εικόνα : αφίσες

Κινούμενη Εικόνα : βίντεο

Κινούμενη Εικόνα : ταινίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

μαγνητική ταινία

CD/DVD

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από την οικογένεια Μελά, 1962-1966. Για την εξέλιξη της απόκτησης του αρχείου βλ. επίσης S. A. H. Kennell, “Schliemann and his Papers: A Tale from the Gennadeion Archives,”Hesperia 76:4 (2007), pp. 785-817 [http://www.ascsa.edu.gr/index.php/publications/Hesperia/] και D. F. Easton, "The Schliemann Papers," Annual of the British School of Archaeology 77 (1982), pp. 93-110.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Τροία
Γερμανία 51.5, 10.5
Τουρκία 39, 35
Ρωσία 60, 100
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.
Αρχαιότητα

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1822 έως:

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Σοφίας Σλήμαν

Συλλογή στην οποία ανήκει/είναι μέρος η : Αρχείο Οικογένειας Σλήμαν

Έχει ψηφιοποιηθεί ένα μέρος της ως : Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν (ψηφιακή συλλογή)

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα