Βάση Δεδομένων Εικόνων

Τίτλος

Βάση Δεδομένων Εικόνων

Φορέας

Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Images Database (Διεθνής)

Περιγραφή

English : An index of photographs (excavations, monuments, finds, landscape) in the archives of the Swiss School.

Greek : Ένα ευρετήριο φωτογραφιών (από ανασκαφές, μνημεία, ευρήματα, τοποθεσιών) που βρίσκονται στα αρχεία της Ελβετικής Σχολής στην Ελβετία.

Θέματα

Ανασκαφές, Τοπογραφία, Αρχαιολογικά ευρήματα, Προϊστορική αρχαιολογία, Κλασική αρχαιολογία, Βυζαντινή αρχαιολογία, Νεότερη ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2020-07-22 15:22:11

Μέγεθος

7548 εγγραφές

Γλώσσα

Γαλλικά

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Σύνολο Δεδομένων : βάσεις δεδομένων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Τόπος Συντεταγμένες
Ερέτρια 38.4, 23.8
Περίοδος Από Έως
Προϊστορική περίοδος
Αρχαιότητα
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: http://www2.unil.ch/esag/esag_db/index.php?&table_name=photo&function=search&where_clause=&page=0&order=class&order_type=ASC