Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Όνομα

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Διεθνής ονομασία

Institute of Mediterranean Forest Ecosystems and Forest Products Technology

Υπάγεται σε

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" (πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

URL

http://www.fria.gr/

Νομική μορφή

ΝΠΙΔ (Δημοσίου)

Τελευταία τροποποίηση

2015-09-18 10:34:34

Email

pada@fria.gr

Τηλέφωνο

2107784850, 2107784602(φ)

Ονομασία

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση

Τέρμα Αλκμάνος

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ιλίσια

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

11528

Περιφέρεια

Αττική

Περιφερειακό Διαμέρισμα

Κεντρικού Τομέα Αθηνών