Αρχείο Κωνσταντίνου Μουσούρου

Τίτλος

Αρχείο Κωνσταντίνου Μουσούρου

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Konstantinos Mousouros Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Κωνσταντίνος Μουσούρος, Έλληνας στην καταγωγή αλλά Οθωμανός υπήκοος, υπηρέτησε ως πρέσβης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην Ελλάδα (1840-1847). Παρέμεινε στην Αθήνα μέχρι το περίφημο "Επεισόδιο Μουσούρου" ή "Μουσουρικά", το 1847, το οποίο επέφερε μια προσωρινή διακοπή στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Από το 1851 έως την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, το 1885, διετέλεσε πρέσβης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στο Λονδίνο όπου, μαζί με τον Ιωάννη Γεννάδιο ήταν συνεργάτες ως διπλωμάτες. Η συλλογή συνίσταται από επίσημα έγγραφα σχετικά με κρατικά ζητήματα και υποθέσεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το σημαντικότερο τμήμα του αρχείου είναι η αλληλογραφία ανάμεσα στον Μουσούρο και τον πεθερό του Στέφανο Βογορίδη, διοικητή της Σάμου, όπου παρουσιάζεται μια σχεδόν καθημερινή περιγραφή όλων όσων συνέβαιναν εκεί κατά την κρίσιμη περίοδο του νεοσύστατου βασιλείου της Ελλάδος.

English : Konstatinos Mousouros, a Greek by birth and culture but a Turkish subject, served as the ambassador of Turkey to Greece (1840-1847). He remained in Athens until the famous "Mousouros incident" in 1847 which brought a temporary break in diplomatic relations between the two countries. From 1851 to his retirement in 1885, he was Turkish ambassador in London where, for many years, he and John Gennadius were diplomatic colleagues and friendly rivals. The collection consists of official documents relating to state affairs of the Ottoman Empire with Greece and other European countries. The most important section is the correspondence between Mousouros and his father-in-law Stephanos Vogoridis, Governor of Samos, where he gives an almost day-by-day account of all that was taking place there during the crucial period of the early Kingdom of Greece.

Θέματα

Αρχεία, Ιδιωτικός βίος, Δημόσιος βίος, Οικογένειες, Διπλωματία, Οθωμανική Αυτοκρατορία, Οθωμανική διοίκηση, Τοπική ιστορία, Νεότερη ιστορία, Επιστολές,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 21:46:55

Μέγεθος

2.1 μέτρα

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά από τον Γ. Πατριαρχέα, 1971-1973

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Οθωμανική Αυτοκρατορία
Σάμος 37.75, 26.8
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1840 έως: 1860

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα