Αρχείο Μαρίας Χορς

Τίτλος

Αρχείο Μαρίας Χορς

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Maria Hors Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Θεατρικά κείµενα, αλληλογραφία, τετράδια και µπλοκ σηµειώσεων, άρθρα, έντυπα, ηχητικά και φωτογραφικά τεκµήρια κ.ά.

Θέματα

Χορός, Χορογραφία, Θέατρο, Θεατρολογία, Θεατρικές σπουδές, Ολυμπιακοί Αγώνες

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-13 13:35:08

Μέγεθος

30 αρχειακά κουτιά 4 αρχειακά κουτιά (φωτογραφικά τεκµήρια) Υλικό σε κορνίζες εκτός φακέλων

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αγγλικά

Ιταλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Κείμενο : ταχυδρομικά δελτάρια

Κείμενο : περιοδικά

Φυσικό Αντικείμενο : μετάλλια

Φυσικό Αντικείμενο : μεταλλικά αντικείμενα

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : μακέτες

Ακίνητη Εικόνα : αφίσες

Κείμενο : παρτιτούρες

Ήχος : παράσταση

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

μαγνητική ταινία

μέταλλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

∆ωρεά Μαρίας Χορς, 2000. ∆ωρεά Μαρίας Χορς (µε τη φροντίδα της Μίννης Καρρά και της Ειρήνης Παναγιωτοπούλου), ∆εκέµβριος 2013.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1921 έως: 2013

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο -Τμήμα παραστατικών τεχνών

Διεύθυνση: Μέγαρο Εϋνάρδου, Αγίου Κωνσταντίνου 20 και Μενάνδρου 52

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα