Αρχείο Βασίλειου Κυριαζόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Βασίλειου Κυριαζόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Vassileios Kyriazopoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Βασίλειος Κυριαζόπουλος (1903-1991) ήταν καθηγητής στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σημαντική δράση και στον χώρο του πολιτισμού. Διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος και το 1956 ανέλαβε την κατασκευή των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης, των οποίων υπήρξε και πρώτος πρόεδρος. Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια σχετικά με την ιστορία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν η συλλογή φοιτητικών περιοδικών και εφημερίδων και τα τεκμήρια που αφορούν τη φοιτητική κοινότητα και τις δράσεις της. Περιέχονται επίσης έγγραφα σχετικά με τις δράσεις και τα προγράμματα του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος και υλικό που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη χωροταξία των πανεπιστημιουπόλεων.

Θέματα

Ιστορία, Κοινωνική ιστορία, Δημόσιοι φορείς και οργανισμοί, Ιστορία της εκπαίδευσης, Πολεοδομία, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), Τύπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-27 17:37:00

Μέγεθος

6 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Αγγλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : εφημερίδες

Κείμενο : περιοδικά

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Βασίλειος Κυριαζόπουλος

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Αλέκας Καραδήμου-Γερολύμπου, τον Σεπτέμβριο του 2011.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Θεσσαλονίκη 40.64361, 22.93086
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1905 έως: 1985

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 108, Βίλα Καπαντζή

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Περιοχή

Μακεδονία

Χώρα

Ελλάδα