Αρχείο Δημήτριου Τσάκωνα

Τίτλος

Αρχείο Δημήτριου Τσάκωνα

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Dimitrios Tsakonas Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Δημήτριος Τσάκωνας (1921-2004) ήταν κοινωνιολόγος, θιασώτης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και μέλος κυβερνήσεων της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Διετέλεσε καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Βόννης και καθηγητής κοινωνιολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Την περίοδο της δικτατορίας του 1967 διετέλεσε διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Γεώργιου Παπαδόπουλου, υφυπουργός Προεδρίας (1970-1971), Εξωτερικών (1971-1972), Παιδείας (1972), υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών (1973-1974). Το περιεχόμενο του αρχείου περιλαμβάνει υλικό που αφορά την περίοδο που ήταν υφυπουργός Προεδρίας και Εξωτερικών, δημοσίευση άρθρων του, αποφάσεις που αφορούν υποψηφιότητες καθηγητών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, έντυπα μαθημάτων του Τσάκωνα στη Σχολή Ευελπίδων και αντίγραφα από διάφορες πηγές που αφορούν τη συγγραφή του έργου του "Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Πολιτικής Κοινωνίας (1204-1990)". Φάκελος 1 Περίοδος δικτατορίας (1968-1972) Φάκελος 2 Πανεπιστημιακά - Εκπαιδευτικά Φάκελος 3 «Φάκελοι πηγών» Βλ. και αναλυτική περιγραφή στο: http://www.elia.org.gr/userfiles/archives/%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%CE%91%CE%A3__%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%97%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf.

Θέματα

Ιστορία, Δικτατορία Συνταγματαρχών, Ελληνική ακροδεξιά, Ιστορία της εκπαίδευσης

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:54:34

Μέγεθος

5 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : βιβλία

Κείμενο : έντυπα

Κείμενο : εφημερίδες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά, Σεπτέμβριος 2004.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1949 έως: 1972

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα