Συλλογή Χαρτών

Τίτλος

Συλλογή Χαρτών

Φορέας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή αποτελείται από 27 Χάρτες που αφορούν στη βλάστηση,σε θέματα αντιπυρικής προστασίας, καθώς και εδαφολογικά και βιοκλιματικά ζητήματα.

Θέματα

Περιβάλλον, Περιβαλλοντική ιστορία, Ιστορία των δασών,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 21:35:24

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : χάρτες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τύποι Χαρτών

Οικολογικοί χάρτες

Βιοκλιματικοί χάρτες

Δασικοί χάρτες

Γεωγραφική Κάλυψη Χαρτών

Ελλάδα

Χρονική Κάλυψη Χαρτών

Νεότερη και σύγχρονη περίοδος

Αριθμός Χαρτών

27

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ιλίσια

Χώρα

Ελλάδα