Αγαθοπούλου Ελένη

Πλήρες Όνομα

Αγαθοπούλου Ελένη

URL

http://www.enl.auth.gr/staff/agatho.htm

Email

agatho@enl.auth.gr

Ονομασία

Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, Νέο Κτίριο

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κώδικας

54124

Περιφέρεια

Κεντρική Μακεδονία