Συλλογή Εντόμων Δρ. Δημήτριου Καϊλίδη

Τίτλος

Συλλογή Εντόμων Δρ. Δημήτριου Καϊλίδη

Φορέας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή αποτελείται από 2.365, από τα σημαντικότερα είδη εντόμων. Περιλαμβάνονται λεπιδόπτερα, κολεόπτερα, έντομα της ελάτης, του πεύκου, της δρυός και άλλων. Την εν λόγω συλλογή δημιούργησε ο εκλιπών ερευνητής Δρ. Δημήτριος Καϊλίδης και η περίοδος συλλογής τους χρονολογείται από το 1963-1990 περίπου.

Θέματα

Περιβάλλον, Φυσική ιστορία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 22:24:54

Μέγεθος

2.365 έντομα σε προθήκες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : πανίδα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Τη συλλογή δημιούργησε ο ερευνητής Δρ Δημήτριος Καϊλίδης και δώρισε στο ΙΜΔΟ το 1990 περίπου. Το Ινστιτούτο έχει τα πλήρη δικαιώματα

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1963 έως: 1990

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ιλίσια

Χώρα

Ελλάδα