Αρχείο Σοφίας Σλήμαν

Τίτλος

Αρχείο Σοφίας Σλήμαν

Φορέας

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Sofia Schliemman Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το αρχείο της Σοφίας Σλήμαν χωρίζεται σε δύο σειρές: Α. Αλληλογραφία, η οποία περιέχει επιστολές από τον Ερρίκο και άλλα μέλη της οικογένειας κατά το διάστημα 1869-1920 και Β. Διάφορα, στα οποία περιλαμβάνονται ένα ιδιόχειρο χειρόγραφο "Ο Ερρίκος Σλήμαν και ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός (1912)", γλωσσικές ασκήσεις, τμήματα της αφήγησης της Σοφίας για ένα ταξίδι στον Ορχομενό, προσχέδιο μιας ομιλίας και μιας ανακοίνωσης, διπλώματα, έγγραφα που αφορούν την αναπαραγωγή της φωτογραφίας της Σοφίας φορώντας τον Θησαυρό του Πριάμου αλλά και αναπαραγωγή της της ίδιας της φωτογραφίας (βλ. Carl W. Blegen Papers at the Archives of the Blegen Library για το πρωτότυπο της φωτογραφίας).

English : The Sophia Schliemann Papers are divided into two series: Series A Correspondence contains letters from Heinrich and other family members 1869-1920; and Series B Miscellaneous includes a handwritten manuscript, Heinrich Schliemann and the Mycenaean Civilization (1912), language exercises, sections of Sophia’s narrative of a trip to Orchomenos, a draft of a lecture and a speech, diplomas, papers pertaining to a reproduction of the photo of Sophia wearing the Treasure of Priam as well as a mounted reproduction of the photo itself (cf. Carl W. Blegen Papers at the Archives of the Blegen Library for an original of this photo).

Θέματα

Αρχεία, Οικογένειες, Δημόσιος βίος, Ιδιωτικός βίος, Προϊστορική αρχαιολογία, Ανασκαφές, Προσωπογραφία, Επιστολές,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-22 00:49:58

Μέγεθος

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Κείμενο : χειρόγραφα

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Μου ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Υπάρχει δυνατότητα επίσκεψης μόνο της φυσικής συλλογής (on site) / Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αναλογικών αντιγράφων τεκμηρίων της συλλογής (π.χ. με φωτοτύπηση)

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Aνήκει/ είναι μέρος της : Αρχείο Ερρίκου Σλήμαν

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Σουηδίας 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ευαγγελισμός

Χώρα

Ελλάδα