Αρχείο Γεώργιου Αργυρόπουλου

Τίτλος

Αρχείο Γεώργιου Αργυρόπουλου

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Georgios Argyropoulos Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Γεώργιος Αργυρόπουλος ήταν διπλωμάτης. Διετέλεσε γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο και επιτετραμμένος στις πρεσβείες στο Λονδίνο και στη Χάγη. Το υλικό περιέχει προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία (επιστολές προς τον Αργυρόπουλο) από τους: Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο (7 επιστολές, 1877-1879), Νικόλαο Μαυροκορδάτο (πρεσβευτής και εξάδελφος του Αργυρόπουλου) (8 επιστολές, 1882-1887), Άθω Ρωμάνο (3 επιστολές, 1886-1889), Τιμολέοντα Φιλήμονα (1882). Τα θέματα που θίγονται είναι οι προσπάθειες του Παπαρρηγόπουλου να επηρεάσει την έκδοση εθνογραφικών χαρτών, ευνοϊκών για τα ελληνικά συμφέροντα στην Ευρώπη, κρίσεις για την ελληνική και διεθνή κατάσταση και προσωπικά. Επίσης, υπάρχει μία ευχαριστήρια επιστολή προς την Ελένη Αργυροπούλου από την Κεντρική Επιτροπή Πατριωτικής Περιθάλψεως (14/10/1912).

Θέματα

Ιστορία, Διανοητική ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 12:31:46

Μέγεθος

1 φάκελος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Βερολίνο 52.52437, 13.41053
Λιβόρνο 43.54427, 10.32615
Χάγη 52.07667, 4.29861
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1877 έως: 1912

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα