Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Τίτλος

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Greek Red Cross (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Το περιεχόμενο του αρχείου αφορά τη συμμετοχή του ΕΕΣ σε Διεθνείς Συνδιασκέψεις: 13η (Χάγη, 1928), 14η (Βρυξέλλες, 1930), 15η (Τόκυο, 1934), 16η (Λονδίνο, 1938), και σε περιφερειακές συνδιασκέψεις και συνέδρια Ερυθρών Σταυρών: Α΄ Διαβαλκανικό Συνέδριο Προστασίας Παιδιού (Αθήνα, 1936), Διεθνής Συνδιάσκεψη Προστασίας του Παιδιού (Βρυξέλλες, 1935), Διεθνής Τεχνική Συνδιάσκεψη για την Ασφάλεια στους Δρόμους (Βουδαπέστη, 1935), Παναμερικανική Συνδιάσκεψη Ερυθρών Σταυρών (Βραζιλία, 1935), Διεθνές Συνέδριο Νοσοκομείων (Ρώμη, 1938), Συνέδριο Υπέρ Υγειονομικής Αεροπορίας (Βρυξέλλες, 1938), Περιφερειακή Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Ερυθρών Σταυρών (Βελιγράδι, 1947). Περιλαμβάνει αλληλογραφία, προγράμματα συνδιασκέψεων και συνεδρίων, εκθέσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του Πατριωτικού Ιδρύματος Προστασίας του Παιδιού και του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων για το έργο τους, έντυπα και εκθέσεις ξένων Ερυθρών Σταυρών, φωτογραφίες και άλλο υλικό (έντυπα του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού, 1952 κ.ά.) που σχετίζονται με την αντιπροσώπευση του ΕΕΣ στις εκδηλώσεις αυτές.

Θέματα

Ιστορία, Νεότερη ελληνική ιστορία, Διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις

Τελευταία τροποποίηση

2020-09-03 20:16:41

Μέγεθος

2 φάκελοι

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Αγορά τον Σεπτέμβριο του 2000.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Χάγη 52.07667, 4.29861
Βρυξέλλες
Τόκιο
Αθήνα 37.97945, 23.71622
Βουδαπέστη
Βραζιλία
Ρώμη 41.88979, 12.49065
Βελιγράδι 44.80401, 20.46513
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1928 έως: 1952

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα