Χειρόγραφα του Ιωάννη Βηλαρά (1771-1823)

Τίτλος

Χειρόγραφα του Ιωάννη Βηλαρά (1771-1823)

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού Ακαδημίας Αθηνών (KEMNE)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Ioannis Vilaras (1771-1823)manuscripts

Περιγραφή

Greek : Αρχεία και χειρόγραφα ψηφιοποιημένα

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-21 14:45:14

Μέγεθος

Εννέα (9) χειρόγραφα τετράδια με έργα του Βηλαρά, έμμετρα και πεζά (239 φύλλα)

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Από την οικογένεια Καλοσγούρου (Κέρκυρα) που έκανε τη συλλογή πέρασε στον Γεώργιο Α. Βαβαρέτο (1902-1973). Το 1981 αγοράστηκε από ιδιώτη, βλ. Λέανδρος Βρανούσης, "Θούρια του Ρήγα" (τυπωμένα το 1789) και χειρόγραφα του Βηλαρά", ΠΑΑ 56 (1981) Τχ.1, σ. 305-6.

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ακαδημία Αθηνών

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επί τόπου κατόπιν επικοινωνίας

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: Επί τόπου