Χειρόγραφος Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού

Τίτλος

Χειρόγραφος Νομοκάνων Μανουήλ Μαλαξού

Φορέας

Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ)

Περιγραφή

Greek : Περιλαμβάνονται ένας (1) χειρόγραφος κώδικας με τον Νομοκάνονα του νοτάριου (=νομικού) μητροπόλεως Θηβών, Μανουήλ Μαλαξού. Δωρεά Αγγελετόπουλου.

Θέματα

Δίκαιο,

Τελευταία τροποποίηση

2015-07-15 19:50:36

Μέγεθος

ένας (1) χειρόγραφος κώδικας σε μέγεθος Α4

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφοι κώδικες

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Συλλέκτης

Ακαδημία Αθηνών

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ανήκουν στον φορέα

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτόπια θέαση

Περίοδος Από Έως
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1561 έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: επιτόπιας θέασης (onsite)