Σύμμεικτη συλλογή Φλώρας Δ.Μενέγου (Κ100στ)

Τίτλος

Σύμμεικτη συλλογή Φλώρας Δ.Μενέγου (Κ100στ)

Φορέας

Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) - Κεντρική Υπηρεσία

Περιγραφή

Greek : Μικρά συλλογή περιέχουσα: 1. Νοταριακό έγγραφο εκ Σικίνου, 2. Δίπλωμα του Υπουργείου Στρατιωτικών μετά του σχετικού μεταλλίου, 3. Τρεις (3) εικόνες (του Μ. Ναπολέοντα, της μάχης του Δομοκού 1897, κλπ).

Θέματα

Τοπική ιστορία,Νεότερη ελληνική ιστορία,Νοταριακά έγγραφα,Στρατιωτική ιστορία,Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897,

Τελευταία τροποποίηση

2020-10-29 13:23:28

Μέγεθος

1. 1 έγγρ. 2. 1 δίπλωμα 3. 3 εικόνες

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Φυσικό Αντικείμενο : μετάλλια

Ακίνητη Εικόνα

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

μέταλλο

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Ο φορέας έχει τα πλήρη δικαιώματα επί του συνόλου των τεκμηρίων της συλλογής.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Δεν απαιτείται άδεια. Η αναπαραγωγή και η δημοσίευση μέρους ή όλου του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις» και του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ. Τα αρχεία αρμοδιότητας των ΓΑΚ διατίθενται για μελέτη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 42 του Νόμου 1946/1991 «Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Κανονισμού λειτουργίας του Αναγνωστηρίου των ΓΑΚ και τους περιορισμούς των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Σίκινος 36.7, 25.11667
Δομοκός
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1817, 1845, 1897 έως:

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: ΓΑΚ-Κεντρική Υπηρεσία

Διεύθυνση: Δάφνης 61

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ψυχικό

Χώρα

Ελλάδα