Επιστημονικά Όργανα και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Τίτλος

Επιστημονικά Όργανα και Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Φορέας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Περιγραφή

Greek : Η Συλλογή επιστημονικών οργάνων και εργαστηριακού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων αποτελείται από 50 είδη μουσειακού πλέον χαρακτήρα, σημαντικά για τη διεξαγωγή της δασικής έρευνας τόσο της εργαστηριακής όσο και του πεδίου.

Θέματα

Ιστορία της τεχνολογίας, Υλικός πολιτισμός, Δασική ιστορία, Δάση, Οικολογία

Τελευταία τροποποίηση

2020-12-10 21:44:34

Μέγεθος

50 είδη που περιλαμβάνουν μικροσκόπια, ζυγούς. πεχάμετρα, σκαπτικά εργαλεία, μετεωρολογικούς σταθμούς κ.λπ.

Γλώσσα

Τύπος τεκμηρίων

Φυσικό Αντικείμενο : εργαλεία

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Στο Ινστιτούτο ανήκουν τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ιλίσια

Χώρα

Ελλάδα