Αρχείο Θεόδωρου Ξύδη

Τίτλος

Αρχείο Θεόδωρου Ξύδη

Φορέας

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Theodoros Xydis Papers (Διεθνής)

Περιγραφή

Greek : Ο Θεόδωρος Ξύδης (1908-1985) υπήρξε εκπαιδευτικός, ποιητής και δοκιμιογράφος. Εξέδωσε ποιητικές συλλογές, ασχολήθηκε συστηματικά με τη βυζαντινή υμνογραφία και δημοσίευσε πλήθος μελετήματα και κριτικές για την αρχαία και, κυρίως, τη νεοελληνική γραμματεία. Οι μελέτες του για τον Ά. Σικελιανό και τον Κ. Παλαμά δημοσιεύτηκαν και σε αυτοτελείς τόμους, όπως και τα άρθρα του για την ιστορία και τη μυθολογία της πατρίδας του της Ηλείας.Το αρχείο που φυλάσσεται στο ΕΛΙΑ περιλαμβάνει: χειρόγραφα, δακτυλόγραφα, σχεδιάσματα και δημοσιεύσεις ποιημάτων και κριτικών μελετών του Θ. Ξύδη σε θέματα που αφορούν την αρχαία, μεσαιωνική και νεοελληνική γραμματεία (κυρίως τη βυζαντινή υμνογραφία, το έργο του Ά. Σικελιανού και του Κ. Παλαμά, την ιστορία της Ηλείας), τη νεοελληνική γλώσσα και την εκπαίδευση, κρίσεις λογοτεχνών και λογίων και άλλες δημοσιευμένες αναφορές στο έργο του, προσωπική (κυρίως ευχαριστίες και κρίσεις για έργα του) και οικογενειακή αλληλογραφία, προσωπικά τεκμήρια και οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες και μαγνητοταινίες). Τα πρωτότυπα των επιστολών του Ά. Σικελιανού προς τον Θ. Ξύδη έχουν δωρηθεί στο Μουσείο Μπενάκη.

Θέματα

Νεοελληνική λογοτεχνία, Λογοτεχνία, Λογοτεχνική κριτική, Δοκιμιογραφία, Ποίηση, Βυζαντινή υμνογραφία, Αρχαία ελληνική γραμματεία, Εκπαίδευση

Τελευταία τροποποίηση

2019-06-13 11:07:44

Μέγεθος

14 αρχειακά κουτιά

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Τύπος τεκμηρίων

Κείμενο : χειρόγραφα

Κείμενο : αρχειακό υλικό

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ήχος : προφορικός λόγος

Τύπος συλλογής

Φυσική

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

μαγνητική ταινία

φωτογραφικό χαρτί

Σχήμα μεταδεδομένων

ΜΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλέκτης

Ιδιοκτήτης

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ)

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Δωρεά Μαρίας Ηλιού, Φεβρούαριος 2007

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

Για το καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας των τεκμηρίων ο ερευνητής θα πρέπει να ενημερωθεί από τον φορέα. Μέρος του υλικού του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ υπόκειται στις διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων του δημιουργού, των κληρονόμων ή τρίτων προσώπων τα οποία κατέχουν τα δικαιώματα αυτά.

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Ο ερευνητής που θέλει να δημοσιεύσει ανέκδοτο υλικό οφείλει αρχικά να ενημερώσει εγγράφως τη διεύθυνση του ΜΙΕΤ. Στη συνέχεια ο ερευνητής πρέπει να αναζητήσει με δική του ευθύνη τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων και, αν υπάρχουν, να λάβει τη σχετική άδεια (βλ. νόμος 2121/1993).

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Ηλεία 37.75, 21.58333
Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1927 έως: 1986

Aνήκει/ είναι μέρος της : Συλλογή Aρχείων

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 5

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Κέντρο

Χώρα

Ελλάδα