Οπτικοακουστικό Υλικό

Τίτλος

Οπτικοακουστικό Υλικό

Φορέας

Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων - Βιβλιοθήκη & Κέντρο Τεκμηρίωσης

Περιγραφή

Greek : Η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού αποτελείται από 19 cd rom που αφορούν στα Δάση και το Φυσικό Περιβάλλον εν γένει.

Θέματα

Φυσική ιστορία, Βιοποικιλότητα, Πανίδα, Περιβάλλον,

Τελευταία τροποποίηση

2021-03-20 21:50:11

Μέγεθος

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Λογισμικό : πολυμεσικό έργο

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

Δικαίωμα πρόσβασης (αλλά όχι δανεισμού) έχουν όλοι οι χρήστες της βιβλιοθήκης

Περίοδος Από Έως
Νεότερη και σύγχρονη περίοδος 19ος αι. μ.Χ. 21ος αι. μ.Χ.

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε)

Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος

Πόλη

Αθήνα

Περιοχή

Ιλίσια

Χώρα

Ελλάδα