Φωτογραφικό και αρχιτεκτονικό-σχεδιαστικό αρχείο Παύλου Μ. Μυλωνά

Τίτλος

Φωτογραφικό και αρχιτεκτονικό-σχεδιαστικό αρχείο Παύλου Μ. Μυλωνά

Φορέας

Κέντρο Ερεύνης της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΒΜΤ)

Εναλλακτικός Τίτλος

English : Pavlos Mylonas Photographic and Architectural Archive

Περιγραφή

Greek : Φωτογραφίες, Διαφάνειες (slides), αρχιτεκτονικά σχέδια, σχέδια και σκίτσα του ακαδημαϊκού Παύλου Μυλωνά (1915-2005), αρχιτέκτονα και καθηγητης ΕΜΠ. Οι φωτογραφίες χρονολογούνται από 1955-1990 και τα σχέδια 1968-1973.

Θέματα

Βυζαντινή τέχνη, Μεταβυζαντινή τέχνη, Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Γλυπτική, Αγιογραφίες

Τελευταία τροποποίηση

2015-07-25 21:45:20

Μέγεθος

περίπου 10.000 τεκμήρια

Γλώσσα

Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τύπος τεκμηρίων

Ακίνητη Εικόνα : φωτογραφίες

Ακίνητη Εικόνα : σχέδια

Ακίνητη Εικόνα : σκίτσα

Τύπος συλλογής

Ψηφιακή

Υποστρώματα φυσικών τεκμηρίων

χαρτί

Συλλέκτης

Παύλος Μυλωνάς

Ιδιοκτήτης

Ακαδημία Αθηνών

Χρονολογία δημιουργίας της συλλογής

από: 1955 έως: 1990

Ιστορικό αλλαγών ιδιοκτησίας

Μέρος της συλλογής έγινε δωρεά από τον Παύλο Μυλωνά και ένα άλλο μέρος από τον υιό του Κωνσταντίνο

Δικαιώματα ιδιοκτησίας και κατοχής

ανήκουν στον φορέα

Δικαιώματα πρόσβασης - αδειοδότησης

στον φορέα

Τόπος Συντεταγμένες
Ελλάδα 39, 22
Βαλκάνια
Κύπρος 35, 33
Άγιο Όρος 40.15838, 24.32742
Τουρκία 39, 35
Περίοδος Από Έως
Βυζαντινή περίοδος
Πρώιμη νεότερη περίοδος 16ος αι. μ.Χ. 18ος αι. μ.χ.

Χρονολογία δημιουργίας τεκμηρίων συλλογής

από: 1955 έως: 1990

Τοποθεσία φυσικής συλλογής

Ονομασία: Ακαδημία Αθηνών - κτίριο Αναγνωστοπούλου

Διεύθυνση: Αναγνωστοπούλου 14 και Ηρακλείτου

Πόλη

Αθήνα

Χώρα

Ελλάδα

URL ψηφιακής συλλογής

Είναι προσβάσιμη μέσω: επιτοπίας θέασης κατόπιν επικοινωνίας